menü

DANIŞMANLIK

Başarılı şirketler müşteri bağlılığı ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli, etkin çalışabilen, değişimi ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.


AIMEX, müşterilerinin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, stratejilerin uygulamaya geçirilmesinde ve teknoloji ile desteklenmesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


 

AIMEX, faaliyet konuları;

KURUMSAL YÖNETİM

İLETİŞİM YÖNETİMİ

MARKA YÖNETİMİ

PERFORMANS YÖNETİMİ

RİSK YÖNETİMİ

İK YÖNETİMİ

YETENEK YÖNETİMİ

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

FAALİYET YÖNETİMİ

FİNANSAL YÖNETİM

BİLGİ YÖNETİMİ

SATIŞ YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİ

 

 

Bu kapsamda sizin için yapabileceklerimiz:

Stratejik yol haritası,
Vizyon, misyon ve politika belirleme
Strateji, taktik ve hedef belirleme
KPI izleme ve raporlama
Üst yönetimin yapılandırılması
Arama konferansı
Reorganizasyon
Reengineering
Redesign
İç kontrollerin iyileştirilmesi
Yetki matrisinin oluşturulması
Aile anayasası
SWOT analizi
İş planı
Benchmarking
Kurumsal kimlik tanımlaması
Kurumsal lansman
Organizasyon el kitabı
Kalite el kitabı
Kurum el kitabı
İletişim kanallarının açılması
İç ve dış yazışmalar
Bilgi ve belge yönetimi
İş IQ
Dijital IQ
Gündem belirleme
Gündem takibi ve yayını
Toplantı yönetimi
YGG organizasyonu
Yönetsel raporlamalar
Aksiyon planları
Aksiyon takibi
Ekip yönetimi
Liderlik
Ekip ruhu
Takım koçluğu
5s ve Kaizen kültürünün aşılanması
Bütçe planlaması
Bütçe el kitabı
Aylık ve yılık bütçe hazırlanması
Bütçe raporlaması,
Sapma analizleri,
Proforma mali tablo hazırlanması
Nakit akım projeksiyonu
Karşılaştırmalı mali tablolar analizi
Z score analizi
Kasa kontrolü
Depo kontrolü
Teşvikli yalın üretim projeleri
Stok yönetimi
ABC analizi
Stok devir hızı
Sayım organizasyonları
İdari ve teknik satın alma prosedürü
ERP koordinasyonu
Süreç tasarımı
İç ve dış risk faktörleri
Mevzuat uyum
Sözleşme revizyonları
Tedarikçi geliştirme
Belgelendirme süreç takibi
Marka yönetimi
Satış ve satış sonrası organizasyonu
Pazarlama stratejileri
Reklam ve promosyon tasarımı
Dış ticaret organizasyonu
Fuar organizasyonları
Yurt dışı CRM
Sunum Teknikleri
Zaman yönetimi ve planlama
Yönetim becerileri geliştirme
Etkili iletişim ve empati
Bireysel farkındalık
Proje yönetimi
Kümelenme projeleri
Devlet destek ve teşvikleri
KOSGEB projeleri
TUBİTAK projeleri
Proje yazma, başvuru ve süreç takibi
İşyeri yönetmeliği
Personel yönetmeliği
İK planlaması
İK yönetim çözümleri
Eğitim planlaması ve yönetimi
Üst düzey işe alım
Ücret yönetimi
Disiplin yönetimi
Yetenek yönetimi
360⁰ performans değerlendirme
Öneri ve ödül sistemleri
İnovatif uygulamalar
İç müşteri memnuniyeti raporlama
Çalışan bağlılığı raporlama
Kurumsal sosyal sorumluluk
Sosyal medya yönetimi
Dış kaynak planlaması
Fabrika yerleşim planlaması,
Fiziki iyileştirmeler ve layout düzenlemesi
Çalışma ruhsatı alınması (GSM ruhsatı)
İtfaiye raporu alınması
Hizmet yeterlilik belgelendirmesi
Yerli malı belgelendirmesi
Mesleki yeterlilik belgelendirmesi
MIS Yönetim bilgi sistemleri
Intranet
Extranet
Periyodik bülten
Yönetim kurulu ve genel kurul toplantı organizasyonu
Yazışma yönetmeliği
Üçüncü göz istatistik

 

 

AIMEX iş mükemmelliği felsefesiyle, sürekli iyileştirme, inovatif yaklaşım ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini müşterileri ile paylaşırken, üniversite-sanayi işbirliğine önem vermekte, çalışmalarını güncel literatür ile desteklemekte ve değerli akademisyenlerimizle birlikte çalışmaktadır.

 

 

Faydalı bilgi: Danışmanlık hizmetleri 22.500 TL’ye kadar devlet tarafından desteklenmektedir.


+90 532 644 4742

AIMEX Automotive Parts Import & Export.

Tüm Hakları Saklıdır.