menü

İŞ GELİŞTİRME

Her kurum ve müşteriye özel iyileşmeye açık alanlar tespit edilir ve katma değeri yüksek iyileştirme konularından başlayarak öncelik sırasına göre yol haritaları çıkartılır, aksiyon planları ve zamanlama çizelgeleri ve takım organizasyonları yapılır. AIMEX her bir iş geliştirme konusunu proje yaklaşımı ile planlar, ihtiyaç ve kısıtları, hedef girdi ve çıktıları somut olarak ortaya koyar.


İş geliştirme alanlarının tespitinde kurum yönetim beklentilerinin yanı sıra, iç müşteri beklentileri, talep ve çözüm önerileri ile problem kaynakları AIMEX’e özel uygulamalar ile ortaya konarak birlikte değerlendirilir ve öncelikler doğrultusunda aksiyon planları oluşturulur.


Ekiple birlikte süreçlerin içinde yer alır, takımın hem koçluğunu hem de yönetsel raporlama sorumluluğunu üstlenir.


Proje planı dahilin de mevcut durum ilerleme ve sapmaları periyodik olarak raporlar. Yönetim ve organizasyon bilgi akışında köprü görevi üstlenir.

+90 532 644 4742

AIMEX Automotive Parts Import & Export.

Tüm Hakları Saklıdır.