menü

POLİTİKAMIZ

AIMEX, mükemmellik politikası;

-İnsana saygı ve iş güvenliğine birinci derecede önem vermek.

-Tercih edilen bir işyeri olmak.

-Yasa, mevzuat ve standartlara uygun, etkili, verimli objektif ve tarafsız yaklaşım ile müşteri memnuniyetini sağlamak.

-Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla etkili iletişime önem vermek ve karşılıklı güven ortamını geliştirmek.

-Etik kurallara uymak.

-Çalışanlarımızı geliştirmek.

-Önleyici ve düzeltici davranmak.

-Takım ruhuyla çalışmak.

-Yaratıcı fikirlere değer vermek ve yenilikçi uygulamalarla fark yaratmak.

-Tam katılıma dayalı sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi, iş disiplini olarak kabul etmek.

-Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına alarak iş sürekliliğini ve risk yönetimini sağlamak.

-Doğayla uyumlu sürdürülebilir bir üretim için enerji ve kaynaklarımızı etkin kullanmak.

-Ürün ve hizmet satın alımlarında çevreye duyarlı ve enerjiyi verimli kullanan seçenekleri tercih etmek.

-Çevreyi temizlemek yerine, kirletmemek yaklaşımını benimseyerek temiz, düzenli ve standartlara uygun çalışma ortamını sürekli kılmak.

-Çevre ve enerji konularında faaliyetlerimiz ile ilgili tüm yasal mevzuat ve standartlara uymak, yasal gereklerin ötesinde çevrenin ve doğal hayatın korunmasına özen göstermek.

-Tüm süreçlerimizden kaynaklanan çevresel etkenlerin, iklim değişikliğine, havaya, toprağa, suya olan etkilerini önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile kontrol etmek ve azaltmak,

 

 

 

AIMEX hizmet politikası;

-Müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz edip, katma değeri yüksek, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler sunmak,

-Ortak amaçlara ulaşmak konusunda sorumluluk sahibi olmak, işbirliğini ve beraber hareket edebilme yeteneğini arttırmak,

-Oluşabilecek riskleri öngörebilmek, doğru yönetmek ve doğru yönlendirmek,

-Paydaşlarından aldığı geri bildirimleri değerlendirmek ve sürekli gelişimi hedeflemek,

-Ekip çalışmasına öncelik vermek, takım arkadaşlarını desteklemek,

-Çalışanların sürekli gelişimine destek olarak onların yetkinliklerini, yönetsel becerilerini artırmak için uygulamalar gerçekleştirmek,

-Müşteri, çalışan ve iş ortakları ile açık bir iletişim halinde olarak, müşterilerine kendi kurumsal iş çözümlerini oluşturmaları, geliştirmeleri ve sürdürebilmeleri için doğru yol haritaları ile onlara rehberlik etmektedir.


AIMEX, sizin adınıza hem bir müşteri, hem bir hissedar ve hem bir çalışan gibi hissederek objektif yaklaşımlar geliştirmekte ve bağımsız bakış açısı sayesinde birleştirici ve bütünleyici bir rol üstlenmektedir.

 

 

 

AIMEX, gizlilik politikası;

Tüm yönetsel danışmanlık faaliyet konularında, çalışma süresi boyunca elde edilen bilgi, belge, rapor ve çalışma sonuçlarını üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve gizlilik ihlali halinde doğacak zararı tazmini taahhüt etmektedir.

 

 

İlkelerini prensip edinerek, önce insanı, sonra canlıyı, sonra kaliteyi ön plana çıkarmakta ve tüm operasyonları, ürün ve hizmetleri ve sosyal sorumluluk yaklaşımlarını sürekli bir gelişim alanı olarak görmektedir.

+90 532 644 4742

AIMEX Automotive Parts Import & Export.

Tüm Hakları Saklıdır.